Tre erfarne nesoddadvokater har gått sammen
Advocatio logo
ADVOKATER MNA I KONTORFELLESSKAP

 

Erfaring fra de fleste rettsområder:

Arbeidsrett, ansettelse, oppsigelse
Asyl- og utlendingsrett
Barnerett, barnevern, barnefordeling
Bolig- og husleierett
Leiekontrakt, oppsigelse
Familie-, arve- og skifterett
Testament, ektepakt, samboeravtale
Arveforskudd, generasjonsskifte
Fast eiendom
Mangler ved eiendom
Kjøpekontrakter, skjøter, oppgjør
Forbrukerrett, kjøp, avtaler
Erstatning, forsikring
Strafferett, bistandsadvokat
Trygd, sosialrett, yrkesskade
Veitrafikkrett

Prosedyreerfaring fra sivile saker og straffesaker
Du er velkommen som kunde hos oss, enten du er privatperson eller næringsdrivende
Du finner oss på Flaskebekk Senter, Kapellveien 84

www.advocatio.no – 66 96 55 00

GEIR TORMOD
PRØVEN

ARNE O.
SØRBY

SVEIN
THALBERG
mobil: 90 61 91 16 mobil: 90 73 07 30 mobil: 90 67 11 25
epost: geirtp@online.no epost: arne.soerby@advocatio.no epost: advokat.svein@thalberg.no
Thalbergs hjemmesider